Palvelun järjestäjälle; Eikö palvelusi löydy Tarmoasta?

Hyvä tietää:

Tarmoan palvelut nousevat palvelutarjottimelle Digi- ja väestötietoviraston palvelutietovarannosta (PTV).

Mikäli palveluasi ei löydy Tarmoasta olemme koostaneet alle muutaman tarkistettavan asian:

 • Varmista, että palvelusi on kuvattu palvelutietovarantoon
 • Organisaatio on rekisteröity Palveluhallinnan käyttäjäorganisaatioksi
 • Organisaatiolle on anottu palvelutietovarannon käyttölupa
 • Palveluhallinnan pääkäyttäjä on kutsunut sinut Palveluhallinnan pääkäyttäjäksi
 • Varmista, että palvelun tiedot eivät ole jääneet luonnostilaan. Tarkista siis tietojen oikeellisuus ja paina Tallenna ja julkaise.

Lue lisää miten järjestöt pääsevät osaksi Palvelutietovarantoa?Avautuu uuteen ikkunaan

Tarkista palvelukuvauksen metatiedot:

 • Onko kuvauksessa määritelty kohderyhmä eli kenelle palvelu on tarkoitettu

  • Kansalaiset; valitse Kansalaiset vain silloin, jos palvelullesi ei ole erityistä alakohderyhmää
  • Jos palvelu on tarkoitettu tietylle kohderyhmälle, valitse vain alakohderyhmä; Ikäihmiset, Lapset ja lapsiperheet, Nuoret, Pitkäaikaissairaat, Ulkosuomalaiset, Vammaiset
 • Onko palvelulle määritelty palveluluokka? Palveluluokka kertoo, mihin aihepiiriin tai aihepiireihin palvelu sijoittuu.

 • Tarmoaan nousevat palvelut seuraavista palveluluokista:

Tarmoa teema Yhteisöllisyys, vaikuttaminen ja sosiaaliset suhteet Luonto ja lähiluonnossa liikkuminen Liikunta Luovuus, taide- ja kulttuuri­harrastaminen Toimeentulo, työ, oppiminen ja asuminen Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus, neuvonta ja tukipalvelut Ravitsemus ja uni Mielen hyvinvointi ja päihteettömyys
Palveluluokka P4.12 Sosiaalialan vertais-, vapaaehtois- ja kokemustoiminta P27.2 Ulkoliikunta ja retkeily P27.1 Liikunta ja urheilu P25.1 Kirjastot P10.8 Työttömien kokemus-, vertais, ja järjestötoiminta P5.17 Terveyden ja hyvinvoinnin neuvonta- ja ohjauspalvelut P5.20 Ravinto 5.7 Päihde- ja mielenterveys­palvelut
Palveluluokka P19.1 Palo- ja pelastustoiminta P24.2 Kasvintuotanto P27.2 Ulkoliikunta ja retkeily P25.2 Taiteet P15.1 Henkilön talous- ja velkaneuvonta 28.5 Nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut P5.9 Koulu- ja opiskelija­terveyden­huolto
Palveluluokka P19.4 Maanpuolustus P27.3 Veneily P25.3 Museot P1.4 Asumisen tukeminen P4.14 Sosiaalipalveluita täydentävät oheis- ja tukipalvelut
Palveluluokka P25.6 Uskonnollisten ja elämän­katsomuksellisten yhteisöjen palvelut P27.4 Metsästys P25.5 Vapaa-ajan palvelut P25.7 Yleissivistävä vapaa­tavoitteinen koulutus P4.2 Ikääntyneiden palvelut
Palveluluokka P28.1 Avoin nuorisotyö P27.5 Kalastus P28.2 Nuorten harrastukset ja omaehtoinen toiminta P4.11 Kotoutumista tukeva toiminta P5.11 Itse- ja omahoito
Palveluluokka P28.3 Nuorten työpajatoiminta P7.11 Edunvalvonta P5.9 Koulu- ja opiskelija­terveydenhuolto
Palveluluokka P28.4 Etsivä nuorisotyö P4.10 Toimeen­tulotuki P5.13 Kuntoutus
Palveluluokka P28.6 Nuorten yhteiskunnallista osallisuutta tukevat palvelut P7.4 Oikeusapu P5.8 Terveys­tarkastukset
Palveluluokka P28.7 Kansainvälinen nuoriso­toiminta P4.13 Sosiaalialan neuvonta- ja ohjauspalvelut
Palveluluokka P5.16 Terveyden ja hyvinvoinnin vertais-, vapaaehtois- ja kokemustoiminta
Palveluluokka P8.3 Kansalais­vaikuttaminen
 • Valitse palvelullesi mahdollisimman tarkka palveluluokka
 • Anna enemmän kuin yksi palveluluokka vain silloin, kun se on palvelun aihepiirin kuvaamiseksi tarpeen, älä "varmuuden vuoksi" (max. 4).
 • Onko palvelulle määritelty asiasanat
  • Jokaiselle palvelulle tulee antaa vähintään yksi asiasana. Voit antaa palvelulle 1-10 asiasanaa.
  • Käytä asiasanoja tarkentamaan sitä, mihin aihepiiriin palvelu kuuluu.
 • Onko palvelulle määritelty asiointikanavat, joiden kautta asiakas voi palveluja hyödyntää esim.

Miksi haku tuottaa tuloksia hakualueen ulkopuolelta?

 • Yleisin syy sille, että palveluja nousee hakutuloksina määritellyn alueen ulkopuolelta, on virheellisesti laadittu palvelukuvaus palvelutietovarantoon.
 • Usein palvelun perustietoihin on määritelty palvelualueeksi ”Koko Suomi” tai hyvin useita kuntia, vaikka tosiasiassa palvelu olisi paikallisesti järjestetty.
 • Mitä asialle voi tehdä?
  Mikäli sinulla on tunnukset PTV palveluhallintaan, kirjaudu palveluhallintaan ja hae palvelu, joka mielestäsi nousee väärälle alueelle. Palvelunhallinnassa näet kuvausta viimeksi muokanneen henkilön sähköpostin. Halutessasi voit tiedottaa muokkaajaa ja pyytää tätä ystävällisesti korjaamaan virheellisesti nousevan palvelukuvauksen palvelualueen.

Oletko kuvannut palvelusi lähellä.fi palveluun? Lue täältä, miten lähellä.fi tiedot siirtyvät palvelutietovarantoonAvautuu uuteen ikkunaan

Tarkempaa tietoa ja ohjeita kootusti löydät Digi- ja väestötietoviraston hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonseptisivultaAvautuu uuteen ikkunaan.